کودهای ارگانیک

جمع بندی

کود جلبکی دانا عصاره خالص جلبک دریایی nodosum Ascophyllum است از  هیدرولیز بهترین منابع آبهای سرد شمال کانادا تولید شده است. کود دانا حاوی مواد غذایی پر مصرف، کم مصرف، بسیار کم مصرف، اسید های آلی، اسیدهای آمینه، کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها، آنزیم ها، ویتامین ها و محرک های رشد گیاهی می باشد که با تحریک رشد و گسترش سیستم ریشه ها موجب افزایش جوانه زنی و تقویت رشد می گردد. کود جلبکی دانا طیف وسیع ویتامین ها و اسیدهای آمینه آزاد، هیدراتهای کربن و هورمونهای گیاهی را دارا می باشد که در بقاء گل و میوه، بهبود کیفیت و بازارپسندی میوه، حفظ یکنواختی شکل و اندازه میوه و افزایش درصد تشکیل میوه نقش بسزایی داشته و موجب افزایش سطح فتوسنتز و تولید کلروفیل در گیاه، افزایش مقاومت گیاه به تنش های گرما و سرما، بهبود خاصیت انبارداری میوه، افزایش میزان محصول و روغن موجود در دانه های روغنی، کاهش استرس ناشی از نشاء کاری و استقرار بهتر نشاء می گردد. بتائین، گالیسین- بتائین و آمینو بوتیرات موجود در کود جلبکی موجب افزایش کارایی فتوسنتز به ویژه در شرایط استرس های ناشی از شوری خاک و سرما می شود. سیتو کینین موجود در عصاره این جلبک با تشکیل Xanthine ،استرس های ناشی از عوامل غیر زنده را می کاهد. از سوی دیگر بتائین موجب حفظ تعادل اسمزی سلولها در برابر استرسهای دمایی و شوری می شود.

جلبک

جلبک ها، موجوداتی شبیه به گیاه هستند که در آب رشد و زندگی می کنند. این موجودات آغازیانی هستند که کلروفیل دارند و فتوسنتز می کنند. برخی جلبک ها به رنگ قرمز و قهوه ای دیده می شوند که ناشی از رنگدانه های دیگری هستند که رنگ سبز کلروفیل را پوشش می دهند.

جلبک قهوه ای

زیستگاه جلبک قهوه ای سواحل صخره ای و آب های سرد است، به خصوص مناطقی که جزر و مد شدید رخ می دهد. جلبک های قهوه ای پایه ی اغلب کودهای جلبکی هستند. طول برخی از این جلبک ها بیش از 50 متر است. کودهای تولید شده از جلبک های قهوه ای دارای عناصر باارزش و کمیابی همچون  منیزیم، فسفر، پتاسیم، روی، مس، آهن و نیتروژن هستند. فیبر زیاد در ساختمان این جلبک ها به بهبود ویژگی های فیزیکی، بیولوژیک و شیمیایی خاک کمک می کند که به نوبه خود ظرفیت تبادل کاتیونی خاک و توانایی حفظ آب را افزایش می دهد و کنترل بهتر pH  آن را ممکن می کند. یکی از جلبک های قهوه ای که بسیار برای تولید کود مصرف می شود آسکوفیلوم ندوزوم (Ascophyllum nodosum) است.

آسکوفیلوم نودوسوم

نودوسوم تنها در شمال اقیانوس اطلس و آب های شمال غربی اروپا رشد می کند. به دلیل شرایط دشوار محیطی، توان زندگی در دمای پایین و نیز در شرایط محیطیِ متغیر را دارد. همچنین به علت شور بودن دریاها و اقیانوس ها و همچنین شرایط سخت این مناطق، برخی ترکیبات ضداسترس و نیز ترکیبات مقاومت به شوری و سرما در این جلبک ها تولید می شود. از 1950 استفاده از این جلبک به عنوان محرک رشد و منبع برخی عناصر در اروپا آغاز شد. مطالعات گسترده بر روی اجزای آلی و غیرآلی این جلبک بیانگر وجود عناصر پرمصرف و کم مصرف، هورمون های گیاهی همچون اکسین و جبرلین و سیتوکنین، اسیدهای آلی، پلی ساکاریدها و اسیدهای آمینه در این موجودات است. فناوری مدرن فناوری استخراج عصاره جلبک بدون هیچگونه مواد شیمیایی باعث می شود ترکیبات آلیِ آسکوفیلوم ندوسوم بدون تغییر ساختاری در دسترس قرار گیرند.

کودهای پایه جلبکی شرکت دانا

شرکت دانا دانش و فناوری تولید مشتقات متنوعی از کودهای پایه جلبکی را در اختیار دارد. پایه ی همه ی کودهای تولید شده، جلبک آسکوفیلوم ندوزومِ فراوری شده است که در قالب فرمولاسیون هایی متنوع با توجه به نیازهای گیاهان و مناطق مختلف و با توجه به کمبودهای عناصر مختلف تهیه می شوند. دانش فنی تولید این کودها و بهبوددهنده های رشد در همکاری با یک شرکت فرانسوی به دست آمده است و لذا تمام فرمولاسیون های تولید شده مورد تایید کمپانی فرانسوی هستند. اغلب محصولات و فرمولاسیون های تولیدشده در دو شکل مایع (آماده به مصرف به عنوان کودهای برگپاشی) و فرمولاسیون های جامد قابل ارائه هستند.

 • غنی از ید و آلجینات: اثرات سطح فعال
 • غنی از الیگوساکارید: محرک رشد گیاه
 • غنی از هورمون رشد: ایندول استیک اسید، جبرلین، سیتوکینین، بتائین، اکسین و اسید آمینه
 • بدون اثرات منفی و جانبی بر سلامت انسانها، جانوران و گیاهان

هورمون های گیاهی موجود در کودهای دانا

اکسین

انواع مختلف اکسین ها وجود دارند که هر کدام نقش خاص خود را دارند. یکی از مهمترین عملکردهای آن ها ایجاد توازن در سرعت رشد است. اکسین ها هم اثر تحریک کنندگی رشد و هم تاخیر در رشد دارند. همچنین موجب تحریک رشد ریشه و جلوگیری از تشکیل جوانه یا بازشدن جوانه در زمان نامناسب می شوند. کود جلبک دریایی می تواند نقش مهمی در تولید اکسین ها توسط گیاه داشته باشد، زیرا آنزیم های تشکیل شده به کمک ریزمغذی های موجود در جلبک دریایی نقش مهمی در تشکیل اکسین ها دارند.

سیتوکینین ها

سیتوکینین ها گروه دیگری از هورمون های مهم گیاهی هستند. آنها فرآیندهای رشد اولیه را تحریک و فعال میکنند. سیتوکینین موجود در عصاره جلبک دریایی سبب تحریک رشد با قدرت بیشتری می شود زیرا آنها انتقال ریزمغذی ها به برگ را انجام می دهند. همچنین آنها گیاه را از یخ زدگی حاشیه ای (تا 3 درجه سلسیوس) حافظت می کنند. علاوه بر این سیتوکینین ها فرایند پیری در گیاه را به تعویق می اندازند.

بتائین ها

بتائین ها نقش ضروری در پدیده اسمز در گیاه دارند. با کمک در افزایش جذب آب در گیاه در شرایط خشکی بسیار مفید واقع می شوند.

عناصر تشکلیل دهنده عصاره جلبک

به جز سه عنصر اصلی کربن، هیدروژن و اکسیژن و عناصر معدنی نیتروژن، پتاسیم،  منیزیم، سولفور و آهن آنالیز استاندارد این عصاره براساس جدول ذیل می باشد.

نام مادهدرصد تشکیل دهنده (%)نام مادهبرحسب میلی گرم بر روی کیلوگرم mg/kg
مواد ارگانیک18.34آهن277
مواد معدنی15.05روی30
رطوبت66.61آلمینیوم179
نیتروژن آلی0.09منگنز6
پروتئین (آمینو اسید)0.60مس1
قند مجموع2.23ید6t
قند احیا شده2.16برم48
اسید فسفریکo.o2بور13
کلرین4.33آرسنیک4
سولفات4.2مولیبدن0.2
سیلیکا0.44سرب0.384
پتاسیم5.00نیکل0.2?6
منیزیم0.09کبالت0.115
کلسیم0.03کادمیوم0.096
سدیم2.04جیوه0.002
کود-3
کود-6
کود-4
کود-5

مزایای فعالیت فیزیکی کود جلبکی دانا

 • بهبود تثبیت، نقوذ و انتقال در گیاهان
 • افزایش جذب سلولی
 • استحکام میوه بر روی شاخه ها
 • افزایش جذب و ترکیب غذا

مزایای فعالیت فیزیولوژی کود جلبکی دانا

 • این کود از فاکتورهای رشد طبیعی گیاهان (هورمون ها و اسید آمینه ها) و پلی ساکاریدها غنی می باشد.
 • در ابتدای رشد:
 1. تسهیل تکثیر سلول های جوان
 2. شکستن کمون (نهفتگی) برخی از جوانه ها
 3. افزایش ذخایر گیاهی
 • در طول رشد
 1. القای گلدهی و تنظیم دوره شکوفه دهی و باروری
 2. افزایش تمایز سلول های جوان
 3. تنظیم مواد غذایی و تسهیل انتقال مواد پیچیده در گیاهان
 4. افزایش مقاومت گیاهان
 5. عملکرد ضد استرس در گیاهان
 6. تاخیر انداختن روند پیری برگ ها

اثرات قابل مشاده در گیاهان مختلف

 • در تاکستان ها
 • بافت ضخیم و براق
 • تنه ضخیم تر
 • یکنواختی در رسیدن میوه
 • تولید محصول سالم با تعادل بهتر قند و مواد شیمیایی
 • به تاخیر انداختن ریختن برگ ها تا اولین سرما
 • لیگنیفیکیشن بهتر چوب
 • تشکیل خوشه های یکنواخت در بهار آینده
 • برای باغبانی
 1. رشد مجدد نهال
 2. شکل گیری خوب ریشه
 3. خوشه های گل توسعه یافته و گل آذین های بیشتر
 4. افزایش تولید
 5. سلامت بهتر گیاهان
 • برای درختکاری
 • رشد برگ های متعدد
 • تحریک بیشتر گلدهی
 • تمایز بهتر جوانه ها
 • تقسیم بهتر شاخه ها و شاخه های پر بار

به رغم مزایای فراوان، بهتر است این کود ها برای برطرف کردن یک کمبود خاص استفاده نشود، بلکه در ترکیب با دیگر عناصر مغذی باعث تسهیل جذب، نفوذ، انتقال بهتر مواد غذایی در گیاهان شوند.

به همیی دلیل شرکت دانا محصولات آماده ی کودها و بهبوددهنده های رشد متنوع را با توجه به کمبودهای گوناگون ارائه می کند.

 • کود جلبکی + نیتروژن N
 • کود جلبکی + نیتروژن + فسفات NP
 • کود جلبکی + نیتروژن + پتاسیم NK
 • کود جلبکی + پتاسیم + فسفات PK
 • کود جلبکی + نیتروژن + فسفات + پتاسیم NPK

به همراه موارد مذکور، ترکیبات دیگری به صورت تخصصی ارائه می شود.

 • جلوگیری از کمبودهای خاص در اوایل رشد
 • تیمار کمبود منیزم
 • تیمار کمبود آهن
 • بهبود گلدهی

اثرات استفاده از عصاره آسکوفیلوم نودوسوم به عنوان کود برای گیاهان

 1. بالابردن تحمل گیاهان به استرس

اثرات عوامل استرس زا مانند خشکی، شوری و تغییرات دمایی به دلیل وجود سیتوکنین در این کود ها، کاسته می شود. در واقع سیتوکنین ها تشکیل زانتین، آدنین و پورین را که رادیکال های آزاد را که منجر به استرس می شوند را به طور مستقیم مهار می کند.

گلیسین بتائین، مانیتول و دیگر قندهای موجود در این کودها به تعادل اسمزی گیاه کمک می کنند این مواد همچنین به حفظ ساختار ظاهری سلول می شوند که باعث کاهش از دست رفتن آب می شود. در نتیجه گیاه در برابر تنش های ناشی از کم آبی و خشکی تحمل بالاتری از خود نشان می دهد.

مقاومت به سرما نیز به دلیل وجود گلیسین بتائین در عصاره این جلبک ها در گیاهان مصرف کننده این کودها ایجاد شده و  بقای و رشد مجدد آنها را در هنگام یخ زدگی تضمین می کند.

 1. تقویت سیستم دفاعی گیاهان

به دلیل حضور طیف گسترده برخی ترکیبات بیولوژیک همچون استرول، فنل ها و اسیدهای چرب در عصاره این جلبک ها سبب ایجاد خاصیت ضد قارجی و آنتی اکسیدانی در گیاهان می شوند. برخی مطالعات نشان داده است که پلی ساکاریدهای سولفاته قابلیت آنتی اکسیدانی زیادی دارند که باعث القا پاسخ های دفاعی در گیاهان می شوند. لامینارین موجود در عصاره جلبک دریایی نیز بر روی سیستم دفاعی گیاهان تاثیر مثبت می گذارند. همچنین این ترکیب (لامینارین) باعث تولید ترکیبات ضدقارچی (فیتوالکسین) و تولید آنزیم های هیدرولیز کننده مانند کیتیناز و گلوکاناز باعث می شود.

 1. تاثیر بر میزان رشد ریشه

کاهش رشد ریشه در اثر کاهش دما سبب پایین آمدن ظریفت جذب آب و مواد معدنی توسط گیاه می شوند که خود این مساله با اثرات دیگر چون کمبود مواد و اختلال رشد گیاه همراه خواهد بود. همانطور که می دانیم در دماهای پایین به دلیل کاهش مقدار انتقال مواد باعث کاهش رشد ریشه و در نهایت رشد گیاه می شود. سرما همچنین باعث کاهش سنتز آدونوزین تری فسفات و دیگر ترکیبات مثل هورمون ها، اسیدهای آمینه و برخی ویتامین می شود. بتائینف مانیتول و دیگر مواد موجود در عصاره این جلبک ها از اختلال رشد ریشه و کاهش رشد آن در اثر این گونه تنش ها جلوگیری می کند.

 1. افزایش میزان کلروفیل و سبزینه گیاهان

کلروفیل طی فرایند فتوسنتز غذای مورد نیاز گیاهان را از طریق نور افتاب و دیگر مواد معدنی تامین می کند. سرما نه تنها بر روی عملکرد فتوسنتز تاثیر دارد و ان را کاهش می دهد بلکه سبب اختلال در تولید کلروفیل نیز می شود. تحقیقات متعدد آشکار نموده است که عصاره جلبک به دلیل داشتن آمینوتوتیرات، گلیسین بتائین و بتائین باعث افزایش میزان کلروفیل برگها می شود. همچنین محلول پاشی این عصاره سبب تحریک فتوسنتز و تولید بهتر نشاسته و قند در گیاهان می شود.

طریقه استفاده از کود دانا

بی شک محلول پاشی کود جلبک دریایی بهترین و موثرترین روش کاربرد آن است. محلول پاشی به میزان  بسیار بالایی از کاربرد خاکی آن موثر تر است. هر چند از این کودها می توان بصورت محلول در آب آبیاری استفاده نمود. برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما تماس بگیرید.