دنیای آنزیم ها

گزیلاناز یا زایلناز (Xylanase)

گزیلاناز­ها از اعضای آنزیم­های گلیکوزیدازها[1] (O-glycoside hydrolases)  هستند که هیدرولیز پیوندهای بتا 1و4 گلیکوزیدی در گزیلان­ها را کاتالیز می­کنند. گزیلاناز­هایی گوناگونی با تاخوردگی­[2]ها، مکانسیم کاتالیکی،

ادامه مطلب »